verlossing


Hebt u Jezus Christus als uw Heer aanvaard?
(Joh. 1:12 - 14:7-9)

 

Jezus-aannemen

 

 

  •  

 

Wilt u de Heer Jezus aannemen? - (Han. 4:12, Rom. 10:9-10)

 

Spreek het volgende uit:
Heer Jezus, ik ben een zondaar. Ik geloof dat U, Jezus voor mij aan het kruis bent gestorven. Ik vraag U, Jezus Christus om al mijn zonden te vergeven en mij met Uw bloed schoon te wassen, en om in mijn leven te komen en mijn Heer en mijn God te zijn van nu af aan tot in alle eeuwigheid.
In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen

 

 

Klik hier en lees de Speciale brief "Verlossing voor Allen."
Klik hier en lees het boek "Born Again".
Klik hier voor de openbaring van Jezus Christus.

 

 

Als u eerst graag een persoonlijke gesprek wilt hebben,
neem dan contact met ons op.