profiel

creative miracles

Klik hier voor broeder Neal Frisby's biografie

 

 

AUDIO-icon

Klik hier om de biografie te beluisteren

 

 

Onze Missie (doelstelling)

 U Gods boodschap van geloof en kracht brengen
zoals gegeven aan broeder Neal Frisby en de Miracle Live Ministry.

 

Onze overtuiging

De originele engelstalige 1611 King James Bijbel 

 

Over broeder Neal Frisby

Broeder Neal Frisby predikte het evangelie van onze Heer Jezus Christus sinds 1960. God gaf hem ook de gave van profetie en hij publiceerde in de afgelopen 45 jaren alles wat aan hem geopenbaard werd.

  

Een citaat voor u van broeder Neal Frisby;

Sta op, naaste, en wees gezond - ga in vrede.
Jezus Christus heeft u vrij gemaakt. Hij heeft al
uw zonden vergeven en uw lichaam genezen
als u nu met mij instemt.
Amen.
 
 

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden:

Onze doelstelling is het verspreiden van het woord van God zoals Gegeven aan Neal Frisby via onze website. We zorgen er voor dat er elke maand een actuele nieuwsbrief op onze website is. Daarnaast voegen wij steeds meer vertalingen toe aan onze website.

De wijze van verwerving van inkomsten:

Wij hebben geen actieve wijze van het werven van inkomsten. In geval men besluit tot het doen van een gift wordt dit in overleg besteed aan een nieuw evangelisatie project.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling:

De besteding van het vermogen geschied in overeensemming met de Raad van Ouderen.

 

De balans en staat van baten en lasten 2024 met toelichting van het afgelopen jaar

In 2023 en 2024 zijn er geen baten en lasten te rapporteren.

 


 

Het bestuur

Raad van ouderen:

Krystian Kuterbach

Bestuurslid financien:

Monika Kuterbach

Bestuurslid schrijver en spreker:

Douglas Amobi

Bestuurslid ambassadeur:

Gerry Dieltjens

 


 

 

het beloningsbeleid

Geen van de bestuurders heeft in 2021 een financiele beloning ontvangen

 


 

 

 

Uitgeoefende activiteit(en); 2024

  • Maandelijks wordt een nieuwsbrief op de website gepubliceerd.
  • Er worden nieuwe artikelen op de website gepubliceerd.