De manifestatie en de opname van de volledig herstelde zonen Gods

PREKEN-VAN-OOGSTGENOTEN

DE EINDTIJD DRAMA – Joel 2:23-26, Jakobus 5:7-8

 

Er zal een opname van de volledig herstelde zonen van God zijn; dat zijn de bruid en de wijze maagden (I Thess. 4:15-17); terwijl de dwaze maagden zullen worden achtergelaten om met de grote verdrukking en de toorn van de antichrist geconfronteerd te worden. Zijn volk en zondaars zullen op de grote en doorluchtige dag des Heeren met de toorn van God geconfronteerd worden.

 

(Openbaring 8:6-13, 9:1-21, 15:1, 16:1-21 ).

Voor de opname, zal er de openbaring van de zonen Gods zijn (Rom. 8:19). Deze zullen tot de mate van de grootte der volheid van Christus komen (Ef. 4:11-14). Zij zullen de werken doen die Jezus Christus deed en zelfs nog grotere (Johannes 14:12).

Voordat de zonen van God geopenbaard kunnen worden, moeten ze met de 7-voudige zalving en kracht gevuld worden. Ook moeten de zonen Gods de grote uitstorting ontvangen vóórdat ze geopenbaard kunnen worden. Zij moeten de lang bevochten strijd tegen de dood winnen; zij moeten de dood overwinnen. Het woord van God is het leven (Johannes 6:63), iets dat niet het woord van God is, is dood (Openbaring 3:21-22).

Voordat de zonen Gods de dood kunnen overwinnen, moeten ze de volledige, samengestelde, 100% ware woord van God en de zalving hebben (I Tim. 6:3, Kol. 4:12). Dit betekent dat ze de bijbel moeten geloven en dat ze ook de boodschap aan de bruid moeten geloven (de vroege regen boodschap) door de 7de gemeentetijdperk boodschapper, William Marrion Branham en ook de late regen boodschap door Neal Vincent Frisby (Joël 2:23-26 Jacobus 5:7-8). Christus gebruikte deze twee boodschappers om de verborgen en mysterieuze waarheden van de bijbel te onthullen (Matheus 13:11, Openbaring 10:7), zodat de zonen Gods het volledige Woord kunnen hebben.

Elke gelovige die weigert om de bijbel, de vroege regen en late regen boodschap aan te nemen zal voor het volledige woord tekortkomen en als zodanig geen kracht en geloof voor de opname ontvangen. Dergelijke gaan door de Grote Verdrukking en als ze het merkteken van de antichrist aan zullen nemen, naar de hel.

Dit medium wordt daarom gebruikt om deze twee boodschappers en hun boodschappen te introduceren aan degenen die zich er niet van bewust zijn en hun zodoende op de opname voor te bereiden, want er zal geen tijd meer zijn (Openbaring 10:7).

Jezus komt spoedig en alleen degenen die met het volledige woord, vol van de Heilige Geest en vol vertrouwen gereed zullen zijn zullen met Hem mee gaan. Iedereen die hieraan te kort komt zal achtergelaten worden (Matt 25:10-13.)

Moge de Heere Jezus ons waardig achten om aan de komende grote verdrukking te ontsnappen. Amen (Lukas 21:36) 

 

 

P039-DE MANIFESTATIE EN DE OPNAME VAN DE VOLLEDIG HERSTELDE ZONEN GODS 

 

download-pdf