088 - Ik kan het allemaal haast niet bevatten

Ik kan het allemaal haast niet bevatten

De Bijbel bevat enkele profetieën die van toepassing zijn op deze laatste dagen. We bevinden ons zeker in de laatste dagen. Sommige van deze profetieën hebben een dubbele vervulling, omdat ze voor de tijd hun schaduw werpen. De mens zal spoedig de rand van de klif bereiken, een gevaarlijke plek om te staan. Kijk naar Lukas 21:25-26, wat zegt: "En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen." Met het oog op deze boodschap zullen we ons bezighouden met: "En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen." Er komt vervolging aan met nieuwe wetten, onder een dekmantel van de pandemische situatie van het Corona-virus.

Dank God voor Jezus Christus. Het hart van de mens zal hem uit angst in de steek laten. De angsten van veel mensen zijn gericht op gebeurtenissen in de wereld die mensenlevens, het dagelijks brood en veiligheid in gevaar brengen. Laten we een balans vinden tussen de realiteit waarmee mensen de afgelopen dagen worden geconfronteerd. Er is het huidige aardse leven en het leven in het hiernamaals. Er zijn veel profetieën die ertussenin staan: zoals het hart van mensen dat uit angst zal falen. Veel bronnen en oorzaken van angst komen eraan. Jezus zei in Johannes 14:1 :"Laat uw hart niet verontrust zijn: gij gelooft in God gelooft ook in mij." Slechts enkele weken geleden hadden we de kerstviering. En toen de kalender naar 2020 omdraaide werd de atmosfeer vanuit het niets verzadigd, met een stoffige wind die over de aarde blies en toen het zich vestigde was er een pandemie genaamd het Corona-virus. Dit virus heeft angst gecreëerd in het hart van mensen. De onzekerheid over de wijze van overdracht en een verkeerd begrip van de verschillende uitkomsten veroorzaakte nog meer angst. De zoon van een gezin maakte een driedaagse vakantiereis om een bijeenkomst bij te wonen van universiteitsstudenten uit het hele land; tegen het advies van zijn ouders in. Bij zijn terugkeer huurden de ouders al een appartement voor hem. Ze gaven hem de sleutels bij de deur zonder hem het huis binnen te laten. Er waren geen handdrukken of knuffels. Ze vertelden hun zoon: we houden van je maar kunnen je gezondheid niet in gevaar brengen. Er waren veel van dergelijke verhalen over de hele wereld. Deze ouders vreesden voor hun leven omdat ze ouder waren, maar de jongeren denken dat ze onoverwinnelijk zijn. Het virus spaarde niemand op zijn pad. Maar vervolging zal geen onderscheid maken tussen jong en oud.

Tegenwoordig strijden ze in Noordoost-Afrika, Pakistan en India ook tegen de sprinkhanen die de vegetatie en landbouwgewassen opeten. Deze sprinkhanen bevinden zich in een omtrek van 80-100 miljoen volwassen sprinkhanen per vierkante kilometer. Dit is een hongersnood die op een andere manier komt dan door de droogte. Er komt honger en er is angst. Maar Jezus zei altijd: "Houd goede moed; Ik ben het; wees niet bang' (Matt. 14:27). Dit is de periode waarin we meer dan ooit wijsheid nodig hebben. Deze wijsheid moet van bovenaf zijn, zodat u u altijd kunt aanpassen aan de uitkomst van het leven daarna. Want zeker wel, de vervolging is dichtbij.

De landen zijn bijna wanhopig, omdat er niemand waardig is bevonden om hen te helpen hun problemen op te lossen. Presidenten, politici, religieuze leiders, militaire, medische, technologische en wetenschappelijke machten van elke natie zijn volledig failliet in oplossingen voor het Corona-virus. Ebola in de regio van Centraal Congo is nog steeds onopgelost vanwege geopolitieke en economische redenen. Sommigen in de wereld denken dat het hen niet aangaat. De sprinkhaan komt er geleidelijk aan maar er wordt geen wereldwijde aandacht aan besteed. De Heer Jezus zei: "Ik zal u nooit begeven, noch u verlaten" (Hebreeën 13:5 en Deut. 31:6). Jezus is de oplossing voor alle angsten. Jesaja 41:10 bevestigt nogmaals het woord van God: “Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.” Mannenharten beginnen hen te falen uit angst voor wat er komen gaat. Binnen enkele weken ontwapende het virus de naties.De vervolging komt eraan en de apocalyptische ruiters galopperen al.

Ik kan niet geloven dat dit dezelfde wereld is die we vorig jaar zagen in termen van wat voor ons ligt. Wie had ooit gedacht dat de wereld zo drastisch en plotseling zou veranderen? U kunt nergens vrij rondreizen. Wees voorbereid op quarantaine in elk land dat u binnenkomt. U kunt het virus oplopen. Misschien overleeft u het of niet. Miljoenen mensen hebben hun baan verloren. De onzekerheid over de toekomst staart velen aan; en velen hebben hun huis verloren. Zich kunnen voeden is voor velen een probleem. Kinderen zijn slachtoffers in sommige landen waar ze wees zijn geworden. Het onderwijssysteem heeft een dodelijke klap gekregen en zal misschien nooit meer herstellen. Veilige afstand en het dragen van maskers maken nu deel uit van de normen. De manier waarop kerken en gebedshuizen dingen doen, is veranderd. Wijwater wordt niet meer gesprenkeld, maar wordt nu uit een fles gespoten als bij het sproeien van insecten, vanwege het Corona-virus. Het abnormale gebeurt vandaag de dag in de wereld. Rellen, moorden, terrorisme en economische ellende veranderen de landen die nog steeds worstelen met het virus en de sprinkhaan-situaties tot in politiestaten. Ze hebben angst veroorzaakt en zullen binnenkort de massa MERKEN.

Te midden van al deze onzekerheden is er een hoop dat Jezus Christus nog steeds de controle heeft. Als het hart van de mens hen begint te falen, moet elke ware gelovige de beloften van God gedenken. Onthoud 1 Johannes 5:4: "Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof." Dit geloof is in het Woord van God, de Here Jezus Christus. U kunt toegang krijgen tot dit geloof en beschermd worden in dit huidige leven, wat er ook gebeurt en u kunt verzekerd zijn van het volgende leven.

Alles wat u nodig heeft is te erkennen dat u een zondaar en hulpeloos bent. De plaats van hulp is te vinden aan het kruis van Jezus Christus. Kom op uw gebogen knieën tot Jezus, vraag Hem om vergeving. Het bloed van Jezus Christus is de enige losprijs voor zonde. Vraag Jezus om u schoon te wassen met Zijn bloed en in uw leven te komen als uw Heiland en Heer. Bezoek een kleine bijbelgelovige kerk; begin met het lezen van uw King James Bijbel uit het boek Johannes. Lees dan het boek Spreuken voor wijze raad. Vraag om gedoopt te worden door onderdompeling in de naam van Jezus Christus; (niet de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest) omdat de hier genoemde naam Jezus Christus is. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn geen namen maar titels of posities. Jezus Christus zei in Johannes 5:46: "Ik kwam in de naam van mijn Vader." Welke naam is dat, zo niet Jezus Christus? Als u gedoopt bent in Vader, Zoon en Heilige Geest: Weet dan zeker dat u niet gedoopt bent in de NAAM. Jezus Christus zelf zei: "Onder degenen die uit vrouwen zijn geboren, is er geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper" (Matt. 11:11). Hij doopte Jezus Christus en hij doopte andere mensen als een gerespecteerde profeet en boodschapper van God. Hij doopte de God-mens. Maar lees Handelingen 19:1-7, en u zult zien dat zelfs degenen die gedoopt waren in de doop van Johannes, opnieuw gedoopt werden, in de naam van de de Heer Jezus Christus. In Handelingen 2:38 zei Petrus: "Bekeer u en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen." Dingen zullen nooit hetzelfde zijn op de aarde; dit is de tijd om naar Jezus Christus toe te rennen, zich te bekeren en bekeerd en gedoopt te worden en de Heilige Geest te ontvangen voordat het te laat is. Probeer de feiten niet te ontkennen, de wereld is veranderd en er komt vervolging aan, houd uw geloof vast. Zijn we Daniel's 70ste week ingegaan of is deze om de hoek? De wereld is veranderd, de opname is het volgende. Kijk uit naar Jezus Christus, zoek Hem. Ik kan niet geloven dat dit allemaal zo plotseling gebeurt. Ben u er klaar voor? Ik wou dat we allemaal gereed waren. 

088 - IK KAN HET ALLEMAAL HAAST NIET BEVATTEN

 

download-pdf