William Branham in de Rollen

 
Broeder Neal Frisby schreef over Broeder William Branham in de Rollen
  
   william-branham-neal-frisby-02   
  
In beide bedieningen, zowel in de bediening van Neal Frisby als in die van William Branham, heeft God grote tekenen en wonderen gedaan waarvan wereldwijd velen getuige zijn geweest. Menigten zijn genezen, gezegend en met de Heilige Geest vervuld geworden. Tevens heeft God vele verborgenheden geopenbaard die tot de eindtijd verborgen waren geweest.
 

william-branham-neal-frisby-01

  
II Tess. 2:3 - Dat u niemand verleide op enigerlei wijze.

william-branham-profetische-rollen-03

  
Op deze pagina hebben we getracht enkele Profetische Rollen van Neal Frisby bij elkaar te brengen die specifiek betrekking hebben op de bediening van William Branham. Lees om meer te leren de Rollen met uw Bijbel samen. – Rol #14, #23-deel1, #35, #49, #50, #51, #67 en #244
 
 

Spr. 1:5
Die wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen.
 


Spr. 9:9
Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen.
  


Dan. 12:10
Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.
 


Mat. 11:29
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
   


Fil. 4:9
Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.

 
 
De Profetische Rollen van broeder Neal Frisby zijn onder inspiratie van de Heilige Geest geschreven om tot de Bruidsgemeente van de Heer Jezus Christus in de eindtijd verzonden te worden.